Для забезпечення повноцінної роботи та взаємодії обчислювальних пристроїв з людиною викорістовують компоненти, які доповнюють и розширюють функціональні системи.

Корпуси, шафи, елементи індикації, пасивні та активні радіоелектронні компоненти, джерела живлення и перетворювачі електричних сігналів роблять вбудовану систему унікальною та доповнюють її до рівня вимог замовника.

Ми пропонуємо широкий перелік компонентів для систем промислової автоматизації – систем контролю, діагностики і управління: